Hotel Kyjev a.s.Výkazy za rok 2015

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 2016

HK Stanovy FINAL

Návrh člena do dozornej rady a likvidátora

Vyročná správa za rok 2015